Nos clients

De Cock Matrijzen, uw bevoorrechte partner
in matrijzenbouw en fijnmechaniek

Vervolg interview van Jean-Marie Bauters, Productieverantwoordelijke bij Apok

Kunt u ons wat meer vertellen over uw samenwerking met De Cock Matrijzen?

De kwaliteit en de service van De Cock Matrijzen beantwoorden volledig aan onze verwachtingen. De technische samenwerking beperkt zich niet louter tot een plan, maar behelst ook een gezamenlijk gesprek en een studie, wat de kwaliteit van onze werktuigen ten goede komt.
De Cock Matrijzen beschikt bovendien over de nodige knowhow op het gebied van de matrijzenbouw. En geen moeite is hen te veel ...

Is er een of andere anekdote die u in de afgelopen jaren bijzonder is bijgebleven?

Jazeker. Ik herinner me dat we eens met de handen in het haar zaten om de wijziging van de nagelsteun op de draaitafel. We hadden een probleem met een bepaalde werkpost: de diameter van de nagels varieerde veel door de galvanisatie.
Mijn technicus opperde het idee om het werktuig eventueel om te vormen, maar hij wist niet precies hoe. Ik heb dan contact opgenomen met De Cock Matrijzen.
We hebben hierover een meeting georganiseerd en daar is een gemeenschappelijk idee ontsproten. Na een studie werd er een eerste reeks steunen uitgevoerd en getest in aanwezigheid van de heer De Cock en zijn verantwoordelijke Jean. We waren duidelijk op de goede weg; onze zoektocht moest alleen nog wat worden verfijnd.
Het resultaat na enkele kleine aanpassingen: een vlotter proces en een aanzienlijke tijdwinst.

Apok logo